အထူးလျှော့စျေးများ

 • တစ်ပိုင်တစ်နိုင်
  လုပ်ငန်း
 • $800
  $560
 • HTML/HTML5
 • (၅)မျက်နှာ
 • အီးမေးလ် (၂) ခု
 • English ဘာသာ တစ်မျိုးသာ
 • အခြေခံ SEO
 • တစ်နှစ် (၁) နာရီ Update
 • အသေးစား
  လုပ်ငန်း
 • $1150
  $805
 • HTML/CMS
 • (၁၀)မျက်နှာ
 • အီးမေးလ် (၅) ခု
 • English (သို့) မြန်မာဘာသာ တစ်မျိုး
 • အခြေခံ SEO
 • တစ်နှစ် (၂) နာရီ Update
 • ပုံမှန်
  လုပ်ငန်း
 • $1850
  $1295
 • PHP/CMS
 • (၂၀)မျက်နှာ
 • အီးမေးလ် (၁၀) ခု
 • English ဘာသာ နှစ်မျိုးလုံး
 • အခြေခံ SEO
 • တစ်နှစ် (၅) နာရီ Update
 • အထူးအဆင့်မြင့်
  လုပ်ငန်း
 • $2250
  $1575
 • E-Commerce
 • (Unlimited)မျက်နှာ
 • (Unlimited)အီးမေးလ်
 • နှစ်သက်ရာ ဘာသာစကား (၃)မျိုး
 • အဆင့်မြင့် SEO
 • တစ်နှစ် (၁၀) နာရီ Update


Website Packages တွင်ပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ


(၁) ကိုယ်ပိုင် Domain Name
(၂) Website သိမ်းဆည်းရန်နေရာ Hosting အခမဲ့ ပေးခြင်း၊
(၃) Contact Form ပါရှိခြင်း၊
(၄) လူကြီးမင်း၏ Website အမျိုးအစားသည် Computer, Mobile Phone & Tablet များ ပေါ်မူတည်၍ လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း၊
(၅) Google Friendly Website ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(၆) အခြေခံ SEO ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊
(၇) Google လမ်းညွန်မြေပုံ ပါရှိခြင်း၊
(၈) Design Team မှ လူကြီးမင်း၏လုပ်ငန်းနှင့် သင့်လျော်သော Website Design များ အခမဲ့ ရေးဆွဲပေးခြင်း၊
(၉) လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် Website များ ပြုပြင်နိုင်ရန် အခမဲ့ Training နှင့် သင်ထောက်ကူစာရွက်များ ပေးခြင်း၊
(တစ်ပိုင်တစ်နိုင် လုပ်ငန်း Website Package အတွက် နံပါတ် ၈ နှင့် ၉ မပါဝင်ပါ။)
Special Promotion

 • Small
  Business
 • $800
  $560
 • HTML/HTML5
 • (5) Pages
 • (2) Email
 • English Language Only
 • Basic SEO
 • 1Hour/Year Update
 • Family
  Business
 • $1150
  $805
 • HTML/CMS
 • (10) Pages
 • (5) Emails
 • English Language Only
 • Basic SEO
 • 2Hours/Year Update
 • Standard
  Business
 • $1850
  $1295
 • PHP/CMS
 • (20) Pages
 • (10) Emails
 • Both English And Myanmar Languages
 • Basic SEO
 • 5Hours/Year Update
 • Corporate
  Business
 • $2250
  $1575
 • E-Commerce
 • (Unlimited) Pages
 • (Unlimited) Emails
 • Preferred (3) Languages
 • Special SEO
 • 10Hours/Year Update

All Website Packages include:


(1) Domain Name
(2) Website Hosting
(3) CEnquiry or Contact Form
(4) Fully Responsive Website
(5) Google Friendly Website
(6) Basic SEO Optimization
(7) Google Map Integration
(8) Website Design Customization (Exclude: Small Business)
(9) Free Website Training & Materials (Exclude: Small Business)